Özel Durum Açıklamaları

17.05.2024 - Konya Kağıt AŞ Dekor Kağıt Yatırımı ÇED Ek Süre Verilmesi KAP duyurusu Hk.

15.05.2024-Konya Kağıt 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı KAP Duyurusu

14.05.2024-Konya Kağıt San ve Tic AŞ 2023 Yılı Kar Dağıtım Düzeltme Hk

14.05.2024-Konya Kağıt San ve Tic AŞ 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu KAP Bildirimi Hk

10.05.2024 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.05.2024 - Faaliyet Raporu

09.05.2024 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

09.05.2024 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

09.05.2024 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

09.05.2024 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

09.05.2024 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

09.05.2024 - 01.01.2023 -31.12.2023 Financial Statements-Audit Report Opinion

09.05.2024 - 01.01.2023 -31.12.2023 Bağımsız Denetim Raporu

03.05.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.04.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.03.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.02.2024-Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Pay Geri Alım Programı Kapsamında Alınan Payların Satımı

08.02.2024 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2024 - Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

10.01.2024 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.01.2024 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

02.01.2024 - Şirket Genel Bilgi Formu

29.11.2023 - Kredi Derecelendirmesi

29.11.2023 - Kredi Derecelendirmesi

17.11.2023 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.11.2023 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

31.10.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.10.2023 - Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.10.2023 - Finansal Rapor

30.10.2023 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

05.10.2023-Özel Endüstri Bölgesi Statüsü Verilmesi İçin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Yapılan Başvuru Hakkında

20.09.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.08.2023 - KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu KAP Açıklaması

15.08.2023 - Konya Kağıt San.ve Tic. A.Ş 01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi Gelir Tablosu

15.08.2023 - KONYA KAĞIT A.Ş 2023_02 PERIOD INCOME STATEMENT

15.08.2023 - Konya Kagıt Halka Arz Fiyatinin Belirlenmesinde Esas Alinan Varsayımlara ilişkin Değerlendirme Raporu - 30.06.2023

15.08.2023 - 2023 Yılı 2.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Gelir Tablosu Verilmesi Hakkında KAP Açıklaması

24.07.2023 - Dekor Kağıt Yatırımı,Enerji ve Buhar Üretimi Tesisi Entegre Projesi İnceleme Değerlendirme Süreci Hakkında

31.07.2023 - Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

07.07.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

05.07.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Sorumluluk Beyanı 30.06.2023 KAP İlanı

09.06.2023 - Bağlı Ortaklığımız Golda Gıda A.Ş nin Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı Hakkında

09.06.2023 - İstanbul Güneşli Tesislerimize yapılan Güneş Enerjisi Santrali (GES) Yatırımı Hakkında

17.05.2023 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.05.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.05.2023 - Yeni İş İlişkisi

05.05.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

03.05.2023 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

03.05.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.05.2023 - 01.01.2023-31.03.2023 Dönemi Finansal Tablolar ve Dipnotları

02.05.2023 - 01.01.2023-31.03.2023 Dönemine Ait Faaliyet Raporu (Konsolide olmayan)

02.05.2023 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.04.2023 - Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 - Şirket Genel Bilgi Formu

14.04.2023 - Finansal Duran Varlık Edinimi

31.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

24.03.2023 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

17.03.2023 - Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.02.2023 - Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

28.02.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2023 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

28.02.2023 - Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.02.2023 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

28.02.2023 - Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

27.02.2023 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

27.02.2023 - Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

27.02.2023 - Sürdürülebilirlik Raporu

27.02.2023 - Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

27.02.2023 - Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

27.02.2023 - Finansal Rapor

27.02.2023 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

24.01.2023 - Dekor Kağıt Yatırımı, Enerji ve Buhar Üretim Tesisi Entegre Projesi İlgili ÇED Raporunun Görüşe Açılması

23.01.2023 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi Faaliyet Raporu KAP İlanı

01.01.2023 - 30.06.2023 Dönemi Finansal Rapor ve Dipnotlar KAP İlanı

Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu 2023 6 aylık KAP İlanı

29.12.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.12.2022 - Şirket Genel Bilgi Formu

16.12.2022 - Şirket Genel Bilgi Formu

12.12.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.11.2022 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

01.11.2022 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

31.10.2022 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

31.10.2022 - Finansal Rapor

31.10.2022 - Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3

20.09.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık

12.09.2022 - Konya Kağıt San. ve Tic. A.Ş. Kurumsal Karbon Ayak İzi Sertifikası Hk.

26.08.2022 - Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu

17.08.2022 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

11.08.2022 - Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

09.08.2022 - Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.07.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.07.2022 - Maddi Duran Varlık Satımı

28.06.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2022 - Özel Durum Açıklaması

08.06.2022 - Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.05.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

25.05.2022 - Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)

25.05.2022 - Maddi Duran Varlık Satımı

17.05.2022 Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

29.04.2022 Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

29.04.2022 Finansal Rapor

29.04.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

19.04.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

15.04.2022 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15.04.2022 Yönetim Kurulu Komiteleri

28.03.2022 Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

25.03.2022 Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.03.2022 Kar Dağıtım Politikası

25.03.2022 Bilgilendirme Politikası

21.03.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2022 Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

11.03.2022 Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

10.03.2022 Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu

28.02.2022 Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

28.02.2022 Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

28.02.2022 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

28.02.2022 Finansal Rapor

28.02.2022 Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

07.02.2022 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş

02.02.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması

06.01.22 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.

24.01.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması

18.01.2022 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması

24.12.21 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

22.12.21 Borsa İstanbul A.Ş.

17.12.21 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması

17.12.21 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması

16.12.21 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Raporu ve Finansal Rapor ile Dipnotları Sorumluluk Beyanı

16.12.21 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Finansal Rapor

16.12.21 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)

30.11.21 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

30.11.21 Borsa İstanbul Bistech Devre Kesici Uygulaması İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

29.11.2021 Pay Tebliği'nin 5 6 maddesi uyarınca Ana ortağımız Bera Holding A.Ş'den yapılan tahsilat hakkında KAP Açıklaması

26.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

26.11.2021 Borsa İstanbul A.Ş. Bistech Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

26.11.2021 Borsa İstanbul A.Ş. Bistech Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

25.11.2021 Borsa İstanbul A.Ş.Endeks Şirketlerinde Değişiklik

24.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Ana Sözleşme

24.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu

24.11.2021 Kamuyu Aydınlatma Platform Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu

23.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2021 Borsa İstanbul A.Ş. Payların İşlem Görmeye Başlaması

22.11.2021 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

22.11.2021 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.11.2021 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.11.2021 A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

17.11.2021 Bizim Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

17.11.2021 QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

17.11.2021 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

16.11.2021 Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

16.11.2021 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fiyat Tespit Raporu

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 1

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 2

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 3

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 4

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 5

14.11.2021 Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) - 6

01.01.2021-31.12.2021 Dönemi Gelir Tablosu

Şirket Genel Bilgi Formu

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi